Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Ogled dobrih praks na Štajerskem

.


Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020