Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Tečaj madžarskega jezika

Udeleženci tečaja madžarskega jezika.
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020