Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Ogled dobrih praks na Madžarskem

Projketni partner Zalai Falvakert je organiziral dogodek Ogled dobrih praks v Zalaegerszegu.

Udeleženci in projektni pratnerji smo bili izredno navdušeni nad njihovo rokodelsko dejavnostjo. Konkretna praktična znanja bomo prenesli v Slovenijo ter poskušali rokodelske dejavnosti prikzati naši širši javnosti.
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020