Határonáttérő iniciativa az ''Életen át tartó tanúlás''-ra nőknek és fiataloknak

Munkacsomagok

MCS 1  Projekt menedzsment és koordináció

Az első munkacsomag vezetője a projekt pályázója: Društvo za trajnosti razvoj podeželja ŽITEK.

 

Ez a munkacsomag keretében gondoskodunk a projekt igazgatásáról és koordinációjáról és minden egyéb munkacsomagról.

Gondoskodunk a kellő időben és megfelelő jelentések benyújtását. A legtöbb időt pedig a partnerek kommunikálásra szánjuk és megállapodások megkötésére.

 

A partnerek feledata az, hogy követik a tevékenységi, határidő és pénzügyi tervet, mert csak így tudjuk hatékonyan megvalósítani a projekt céljait. A jó projekt menedzsment egyik a legfontosabb feladata a vezető partnernek. 

 

MCS 2  Élethosszig tartó tanulási igények kutatása és elemzése

A második munkacsomagot vezeti az Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 

Ez a munkacsomag keretében helyzet elemzést és célcsoport konkrét szükség elemzést készitünk. Ez a cél alkalmából végezünk egy felmérést az okatatási intézmények és egyéb szervezetek körében, amelyek formálisan vagy nemformálisan foglalkoznak a nők és fiatalok oktatásal és képzésel. A kitöltöt kérdőívek segitségivel a Podravje és Pomurje és Zala és Vas megye területén kapunk valóságos helyzetet a célcsoportok képzéséről, kapunk lényeges adatokat az igényekről, vágyakról, amelyek felmerülnek a terepen és majd hozznak némi hozzáadott értékeket ezen a területeken.  


MCS 3  Az projektben résztvevő intézmények közötti kapcsolatok megteremtése,  célcsoportok beazonosítása, adatbázis elkészítése

A harmadik munkacsomagot Celodin Zalai Alapitvany vezeti.

 

Ez a munkacsomag keretében kerül megrendezésre és részt veszünk négy kétoldalú találkozón.

A határ mindkét oldalán tartott kétoldalú találkozó célja új kapcsolatokat létrehozni és meglévő intézmények megismerése, amelyek különböző támogatási formákat nyújt vagy életen át tartó tanulást végrehajtanak; gondosan ki lesznek azonosítva a célcsoportok és egyéb érdekeltek, résztvevők adatbázisa lesz létrehozva és ezek csoport szervezése vagy tájékoztatása.

 

A kétoldalú találkozó kivitelezői:    Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek

                                                  Ekonomski institut Maribor d.o.o.

                                                  Egida d.o.o.


MCS 4  Workshop-ok, tréningek, jó gyakorlatok cseréje

E munkacsomag vezető partnere a Celodin Zalai Alapitvany partner.

 

Ez a munkacsomag keretében különböző rendezvényeket szervezőnk a célcsoportok képzésére és eseményeket a tapasztalatcserére.

 

 •  workshopok és tanfolyamok a nők és a fiatalok képzésére.
 • 7 info pontot hozunk létre. Az info pont egy kötő elem a célcsoportok és a projekt partnerek között. Az info pont hozzálépist biztosit a projekt tartalmaihoz. Magába foglalja az IKT sarkot hozzáférhető számítógépel, ahol lehetséges a hozzáférés a projekt honlapjára és e-tartalmokra, és az oktatási alkalmazások használata (Moodle) vagy pedig szakami edző bemutatás lehetőségét nyújt (információt nyújt).  
 • Megtekintyük a bevált gyakorlatokat Szlovéniában és Magyarországon, hogy tapasztalataikat kicseréljük és bevált gyakorlatokat a hatékonyság növelésére a saját területén.
 • A következő tanfolyamok és workshopok kerülnek megrendezésre:
 • IKT tanfolyamok (információs-kommunikációs technológiák)

          - 3 IKT tanfolyam, mindegyik 100 óra

               Felelős partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft

         - 7 IKT tanfolyam + 1 távoktatási tanfolyam

              Felelős partner: CELODIN Zalai Alapítvány

         - 5 IKT tanfolyam + 1 távoktatási tanfolyam

              Felelős partner: Zalai Falvakért Egyesület

 

 •  Nyelvtanfolyamok

          - 3 nyelvtanfolyam, mindegyik 120 óra

              Felelős partner: Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

         -  8 nyelvtanfolyam, mindegyik 100 óra

              Felelős partner: CELODIN Zalai Alapítvány

         - 7 nyelvtanfolyam, mindegyik 120 óra

              Felelős partner: Zalai Falvakért Egyesület

 

 • Dizájn tanfolyam

         - 3 dizájn tanfolyam

              Felelős partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro

 

 •  Elrendezés tanfolyam

          - 3 elrendezés tanfolyam

               Felelős partner: Goričko drüjštvo za lepše vütro

 

 •  Szobalány tanfolyam

           - 1 szobalány tanfolyam, mindegyik 190 óra

                Felelős partner: CELODIN Zalai Alapítvány

 

 •  1. helyi tanfolyam:

          - Magyar nyelv a külföldi piacok sikeresebb áttörésére (2 tanfolyan, mindegyik 20 óra)

             Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 

 •  2. helyi tanfolyam:

          - Vállalkozási tanfolyam (2 tanfolyam, mindegyik 20 óra)

             Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 

 •  3. helyi tanfolyam:

          - Tanfolyam témája: a vidék fejlesztése az egyesületeken működésén keresztűl (2 tanfolyam, mindegyik 20 óra)

             Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 

 •  4. helyi tanfolyam:

           - Tanfolyam: Háztartás, etikett, számítás technikai tudások (2 tanfolyam, mindegyik 20 óra)

              Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK

 

 •  Workshopok:

           - 2 workshop, mindegyik 20 óra

              Felelős partner: Egida d.o.o

 

 •  10 egynapos workshopok:

          - 10 egynapos workshopok (tematika: A motiváció a vállalkozáshoz, Üzleti ötletek kidolgozása, Üzleti terv elkészítése, Marketing a kis vállalkozásokban, Pénzügyi műveletek a kis vállalkozásokban, Ügyvezetés jogi szempontjai, Ügyvezetés személyzeti szempontjai, Nemzetközi ügyvezetés, Társadalmi felelősség, Környezetvédelem és fenntartható fejlődés)      

          Felelős partner: Ekonomski institut Maribor d.o.o.

 

 • Kétoldalú workshop

         - 6 kétoldalú workshopok

            Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,

                                   Bögöte Fejlesztéséért Nonprofit Kft,

                                  CELODIN Zalai Alapítvány, 

                                   Zalai Falvakért Egyesület

                                   Goričko drujštvo za lepše vutro,

                                  Egida d.o.o.,

 

 •  Jó gyakorlatok példái megtekintése:

          - 6 megtekintés

            Felelős partner: Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK,

                                  CELODIN Zalai Alapítvány, 

                                  Ekonomski institut Maribor d.o.o.

                                  Zalai Falvakért Egyesület

                                  Goričko drujštvo za lepše vutro,

                                  Egida d.o.o.


MCS 5  ICT, Moodle, e-tanulás

Az ötödik munkacsomagot az Ekonomski institut Maribor és Celodin Zalai Alapitvany vezeti.

 

Ez a munkacsomag keretében létre hozunk Moodle webes alkalmazást az e-tanulásra, így fogjuk a távoktatást fejleszteni. Ebből a célból e-tartalmokat előkészítünk.

 

Az e-tanulásra 9 tartalmat készitünk (felelős partner: Ekonomski institut Maribor d.o.o.):

 • IKT oktatás előzetes bemutatása a mentorok számáraInternet etikai szabályok
 • A mentorok szerepe a e- oktatásban
 • Munkamódszerek megismerése a virtuális osztályteremben
 • E-mentorság  kisérlete
 • IKT oktatás előzetes bemutatása a résztvevők számára
 • Üzleti ötletek és üzleti terv
 • Marketing alapjai és kisvállalkozások finanszírozása
 • Záró képzés

 

Az e-tanulás vagy IKT képzések keretében nem csak résztvevőket képezőnk, hanem oktatókat a partnerszervezeteknél, amelyek majd a megszerzett tudást használják a résztvevők vezetése a Moodle alkalmazás során és a tanácsadásnál az info pontokon.  

 

A partnerek és más oktatási intézmények közötti együttműködés fejlesztése céljából szervezünk tanulmányutakat is.

 

A tanulmányut felelős partnerei: Celodin Zalai Alapitvany

                                              Ekonomski Institut Maribor d.o.o.

                                              Zalai Falvakért Egyesület

 

MCS 6  Záró konferencia

A hatodika munkacsomag vezetője a Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, amely fellép mint a projekt veztő partnere.

 

Ebben a csomagban záró konferenciát szervezőnk, amelyik célja az:

- az intézmények és szakemberek záró összejövetele;

- tapasztalatcsere és kapcsolatok megerősítése az együttműködésre a projekt után is;

- a projekt eredmények és az élethosszig tartó tanulás szükségessége promóciója.


MCS 7  Tájékoztatás, népszerűsítés, public relations 

A hetedik munkacsomagot ép ugy a Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek vezeti.

 

Ebben a munkacsomagban gyártunk:

 • promóciós agyagok (kétnyelvű szórólapok, mappák, CD-k, logó díszt a női táskákra);
 • kétnyelvű honlap.
 • Cikkek vagy hozzájárulások közzéteszése a médiában.
 • 2 sajtótájékoztató szervezése.
 • Grafikus arculat kidolgozása
Kapcsolatok
Društvo za trajnosti razvoj podeželja
Žitek

Andrejci 33A
9221 Martjanci

Telefon:    +386 (0)2 538 13 56
Fax:        +386 (0)2 538 13 55
E-mail:    info@zitek.si

A projekt vezetője:
Katja Karba, katja@zitek.si

A projekt vezető helyettese:      
Janja Balažic, janja@zitek.si

Szakértő munkatárs
:  
Mateja Orban, mateja@zitek.si
E-hírek
E-híreket kiván kapni?

Adja meg e-mail címét és kattintson a gombra Elküld:
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-mail: info@zitek.si

2020