Prekomejna iniciativa za vseživljenjsko učenje žensk in mladine

Ogled dobrih praks v Miklavžu

Datum: 13.10.2010

Projektni partner Egida iz Podravja je organiziral Ogled dobrih praks v Miklavžu.

Organizator EGIDA (Dragica Zelenik) je prikazala primer razvoja podjetništva na primestnem podeželju. Kot primer dobrih praks je izbrala naselje Miklavž pri Mariboru (Slovenija).

 

Najprej se je predstavilo podjetje Green Event. Ustanovila sta ga mlada podjetnika Uroš Blažič in Gregorič Matjaž. Glavna dejavnost podjetja je marketing, ki ga izvajata preko »vračljive embalaže«. Na raznih prireditvah gostinci ponudijo pijačo v kozarcu, na katerem so reklame. Kupec plača za kozarec s pijačo kavcijo, ki jo ob vračilu kozarca prejme kupec nazaj.

Sledil je ogled kmetije Petrovič. Mladi gospodar je povedal, da ima premalo kmetijske zemlje, zato lahko redi samo 20 - 25 krav. Vendar so njegove krave posebne, ker dajejo v rodni dobi veliko mleka. Ima tudi priznanje, da se ena od njegovih krav uvršča na tretje mesto v Sloveniji po oddanem mleku.

Na kmetiji Vauhnik je Vinko Vauhnik povedal, da ima na 24 ha njiv posejano oljno repico. Glavni vir dohodka je dejavnost predelava lesa. Ima žago, dela tudi drva za kurjavo. V letošnjem letu je začel uvajati turizem na kmetiji. Zato bo zgradil štiri apartmaje. Njegova ciljna skupina gostov bodo turisti iz Rusije. Vauhnik je pobudnik akcije, v kateri sodelujejo vse kmetije v Miklavžu. Urejajo muzej na prostem, v katerem prikazujejo stare kmečke običaje in rokodelsko dejavnost.

Brata Vlado in Andrej Lešnik sta predstavila kmetijo Lešnik. Kmetijsko zemljo sta oddala v najem. Ustanovila sta podjetje Pekarna Lešnik. Gospodarsko poslopje sta preuredila v pekarno, v kateri je zaposlenih 28 domačinov. Pokazala sta proizvodnjo kruha in drobnega peciva.

Sledil je ogled kmetije Florjančič. Pred leti je bila to največja kmetija v Miklavžu. Redili so 100 krav. Mladi prevzemnik kmetije Ivan Florjančič je opustil rejo krav in ustanovil podjetje Tiskarna Florjančič. Hleve je preuredil v tiskarno, posluje predvsem s tujino. Zaposlenih je 60 domačinov. Ogledali smo si tiskarno.

Ogled dobrih praks smo nadaljevali v sosednjem kraju Dvorjane pod Vurberkom. Ogledali smo si družinski market Sveti Martin. Vodi ga Cvetka Meininger, zaposlena sta tudi mož in hči. Cvetka Meininger je povedala, da je bilo pred leti na tem območju 14 malih prodajaln. Njena je še zadnja, saj ne morejo konkurirati velikim trgovskim podjetjem (Špar, Lidl), ki so v Mariboru.

Ogled dobrih praks smo zaključili na bio kmetiji Tikva. Vodi jo Nataša Križman, ki je povedala, da prideluje predvsem bio zelenjavo. V letu 2009 je pridobila subvencijo za obnovo gospodarskega poslopja. Gospodarsko poslopje uporablja za turizem na kmetiji. Sprejme lahko 60 gostov, ima tudi štiri apartmaje za prenočevanje.

 

Povezava za ogled lokalne oddaje na televiziji našega projekta:

http://www.miklavz.si/podrocje.aspx?id=332

 


 

 

 

 

 

 

Kontakt
Društvo za trajnosti razvoj podeželja
Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci

Telefon:    +386 (0)2 538 13 56
Fax:        +386 (0)2 538 13 55
E-mail:    info@zitek.si

Odgovorna oseba projekta:
Katja Karba, katja@zitek.si

Koordinatorka projekta:      
Janja Balažic, janja@zitek.si

Strokovna sodelavka:  
Mateja Orban, mateja@zitek.si
Društvo za trajnosti razvoj podeželja Žitek
Andrejci 33A
9221 Martjanci
E-pošta: info@zitek.si

2020